دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف متغیرها و مفاهیم پژوهش

1-5-2-2- خبر

“خبر” در برنامه­های تلویزیونی همان­گونه که گفته گردید به لحاظ شیوه اطلاع رسانی (تصویر) مقبولیت عام خود را میان مخاطبان پیدا کرده می باشد و مخاطب با دیدن لحظه های وقوع، در جریان چگونگی حادثه قرار می­گیرد.

خبر چیست؟

“دیگه چه خبر، خبر داری، خبر جدید چیه؟” و ده ها عبارت پرسشی دیگر که همه روزه از بامداد تا شامگاه از زبان هر فرد شنیده می گردد، حاکی از روح جست و جوگر بشر­هایی می باشد که در پی کسب اطلاعات تازه­تر و به اصطلاح داغ­تر از اطراف خود هستند.

بشر ها فطرتاً خواهان برقراری ارتباط با اطراف خود، شناسایی محیط و بهره گیری از آن برای به حرکت درآوردن چرخه­ی زندگی هستند، اطلاعات تازه رد و بدل می کنند و در سایه آن قوی تر، آماده تر و آگاه تر با آینده مواجه می شوند؛ اما خبر چیست؟

با تعاریف متعدد و کاربردی خبر از کارشناسان و پژوهشگران علوم ارتباطی در این جا آشنا می­شویم:

 • “خبر گزارشی از واقعیت­هاست اما هر واقعیتی را نمی­توان خبر نامید.
 • خبر پیامی می باشد که احتمال صدق و کذب در آن هست.
 • خبر الزاماً گزارش رویداد جاری (تازه ها) نیست، ممکن می باشد واقعه­ای که سال­ها قبل اتفاق افتاده با معلوم شدن اطلاعات تازه ای راجع یه آن، ارزش خبری پیدا کند. (بدیعی و قندی، 1382: 19)
 • رویدادی که امروز خبر می باشد، ممکن می باشد فردا خبر نباشد.

“ریدبلیک” و “ادوین هارولدسن” در تعریف خود از خبر می­گویند:

“خبر آگاهی [ای] می باشد که مردم در اتخاذ مواضع خود نسبت به جهانی که به سرعت در حال تغییر می باشد به آن نیاز فوری دارند. هر جا که وضعیت مبهم بوده یا شقوق مختلفی در کار باشد، یا لازم باشد که تصمیمی گرفته گردد، هر آگاهی تازه­ای که بتواند بر نتیجه­ی امر تأثیر بگذارد، خبر به شمار می­آید. خبر آگاهی [ای] می باشد که برای کسی مهم می باشد”.(بلیک و هارولدسن،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان