دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

 سیر تحول تبلیغات سیاسی:

در قرن نوزدهم، با ترویج افکار آزادی­خواهی، ظهور مکتب­های مختلف اجتماعی و تشدید مبارزات سیاسی، فعالیت­های تبلیغاتی به­تدریج توسعه یافتند و مطبوعات مسلکی وسیله مهم برخورد عقاید و آرا قرار گرفتند. در اواخر این قرن، بر اثر رقابت­های سیاسی و نظامی آلمان و فرانسه، مطبوعات دو کشور به تبلیغات خارجی نیز توجه پیدا کردند و بسیاری از مدیران روزنامه­ها و روزنامه­نگاران در نبرد سیاسی دو کشور متخاصم تأثیر عمده­ای یافتند. با آغاز قرن بیستم و شروع جنگ جهانی اول، تبلیغات سیاسی به عنوان یک سلاح موثر درآمدند و دولت­های مختلف، آن را وسیله اعمال و توسعه قدرت قرار دادند و برای آن، برنامه های وسیع ایجاد کردند. با آنکه حکومت های مختلف در دوره­های گوناگون تاریخ، تبلیغات سیاسی را وسیله تحکیم فرمانروایی قرار می­دادند، اما تا قرن بیستم هیچ گاه «پروپاگاندا»، به گونه مرتب و منظم صورت نگرفته بود و اشخاص متخصص برای انجام آن گماشته نشده بودند.

از قرن نوزدهم به بعد، با رواج انتخابات عمومی در کشورهای اروپایی و توسعه فرهنگ، فعالیت های سیاسی رونق بیشتری یافتند و زیرا سواد و دانش جنبه همگانی پیدا نمود، دیگر جلب اعتقاد و اطمینان دسته های معدود روشن­فکران، برای انجام برنامه های خاص سیاسی کافی نبود، بلکه همراه و همفکر ساختن مردم ضرورت پیدا نمود. در قرن بیستم با پیشرفت روانشناسی اجتماعی، دولت­ها، روش­هایی را که صاحبان صنایع و موسسات اقتصادی در تبلیغات تجارتی اتخاذ کرده بودند، در زمینه­های سیاسی به کار انداختند و با تبلیغات منظم و مرتب برای جلب افکار عمومی، موفقیت­های بزرگی به دست آوردند.

با در نظر داشتن مواردی که عنوان گردید، شکی نیست که در دنیای امروز، تبلیغات سیاسی در کسب و حفظ قدرت سیاسی تأثیر عمده­ای دارد و اگر تبلیغات را از نظر جامعه شناسی مطالعه کنیم و مفهوم­ها و شیوه­های آن را مطالعه نماییم، این موضوع به خوبی روشن می­گردد.

در مفهوم تبلیغات سیاسی اغلب صاحب­نظران علوم سیاسی و علوم ارتباطات، «پروپاگاندا» یا تبلیغ را کوشش فرمانروایان برای متقاعد و معتقد ساختن فرمان­برداران به فرمان­برداری تعریف می کنند. در «پروپاگاندا»، به جای اعمال فشار، ایجاد اعتقاد می­گردد. اما در اقدام، وسایل مورد بهره گیری برای جلب این اعتقاد، به یک نوع فشار غیر مستقیم منتهی می­گردد. (چگینی، 1388؛ 255 و 254)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان