دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

– گزارش:

“محمدرضا محمدی فر” در کتاب “فرهنگ روزنامه نگاری خود با در نظر داشتن اینکه گزارش یا رپرتاژ تلفیقی از خبر و تحققیق به اضافه­ی تشریح هنرمندانه واقعیات یک رویداد می باشد، گزارش را این­گونه تعریف می­کند:

« گزارش متن یا سخنی­می باشد که یک کشمکش را از نگاه گزارش­گر ناظر برآن اظهار می­کند و نوعی خبر می باشد که با روایت مستقیم خبرنگار شاهد رویداد، تهیه و ارائه می­گردد. گزارش به تعبیری می­تواند اظهار مشاهدات خبرنگار برای مخاطبان باشد، به نحوی که مخاطب احساس کند در محل رویداد حاضر می باشد. به همین دلیل گزارش نیازمند عکس، فیلم و غیره می باشد. گزارش اصولاً مانند خبر می باشد و بایستی بدون گرایش و نقد و تفسیر اظهار گردد و فقط می­تواند حاوی تحلیل باشد. یک گزارش خوب بایستی دارای ویژگی­هایی همچون نظاره دقیق و یافتن زوایای پنهان باشد».

براین اساس اگر خبر را نوعی ماهی­گیری در رودخانه اطلاعات بدانیم، گزارش نیز نوعی غواصی در اعماق اقیانوس می باشد که عملی به مراتب سخت تر و عمیق تر محسوب می­گردد.(محمدی فر،

گزارش تلویزیونی و انواع آن در زمینه خبر:

امروزه خبرنگاران در جریان فعالیت های روزانه خود به گردآوری، گزینش و تدوین رویدادهای متنوع اقدام می­کنند تا با همکاری عواملی زیرا تصویربردار، صدابردارو تدوین­گر حاصل کوشش خود را در بسته های دیداری یا شنیداری و دیداری و شنیداری از طریق فرستنده های رادیو تلویزیونی در اختیار مخاطبان قرار دهند.

معمولاً در شبکه های تلویزیونی گزارش­ها به دو نوع گزارش­های خبری و گزارش­های ویژه خبری تقسیم می­گردد و بر اساس تعریفی که از هر کدام صورت می­گیرد، ابعاد خاصی از رویداد در آنها مطالعه می­گردد.

گزارش خبری:گزارش خبری نوع خبر می باشد که گزارش­گر، آن را با تبیین و بسط بیشتر در رسانه تهیه می­کند و مخاطب را به دریافت اطلاعات بیشتر درمورد اصل رویداد هدایت می­نماید.

کمپانی خبرپراکنی بریتانیا (B.B.C) نخستین شبکه خبری بود که عنوان گزارش خبری را برای گزارش­های ارسالی نمایندگان خود از سراسر جهان برگزید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید