دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

شمای پژوهش:

در این پژوهش محقق به دنبال چگونگی پوشش دهی اخبار تلویزیون در نهمین دوره انتخابات مجلس در دوازدهم اسفند ماه سال 90 می­باشد که اخبار پنج شبکه یک، دو، سه، تهران و شبکه خبر سیما به ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30 ، 22، 24 و 13 با پخش گزارش، تفسیر، مصاحبه مورد مطالعه قرار می­گیرد و هدف از انجام این پژوهش این می باشد که آیا رسانه ملی با پخش اخبار در ساعات خبری مدنظر تا چه حد توانست اخبار انتخابات را پوشش دهد و کدام ارزشها و عناصر خبری را بیشتر مدنظر داشته می باشد.

متغیرهای اصلی این طرح اخبار و شبکه های خبری، انتخابات، ارزشها، سبک ها، عناصر، منابع خبری و .. می باشد.

در این بخش یعنی بخش روش شناسی، شیوه پژوهشی، ابزارها، متغیرها و شاخص­های مناسبی که بر اساس پیشینه تحقیقاتی و مبانی نظری برای تحقق بخشیدن به جنبه عملی پژوهش تنظیم شده می باشد، همراه با جامعه آماری مورد نظر در روش نمونه گیری از آن ارائه می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3- سوال اصلی پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضر از نوع اکتشافی می باشد و بر عیان ساختن جنبه­ها و زوایای گوناگون اخبار در پنج شبکه خبری یک، دو، سه، تهران و شبکه خبر به ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 24 و 13 در خصوص انتخابات مجلس نهم تأکید دارد، پس فر ضیه خاصی مطرح نیست و به جای فرضیه از سوالات پژوهش بهره گیری می­گردد و سوالهای پژوهش به تبیین زیر می باشد:

پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی می باشد اخبار انتخاباتی پخش شده در ایام مدنظر از لحاظ محتوا چگونه بوده می باشد و بیشتر چه نوع ارزشهای خبری را مورد تاکید قرار داده می باشد؟

سئوالات فرعی پژوهش:

 • آیا اخبار پخش شده در سه شبکه تلویزیونی مدنظر در خصوص انتخابات مجلس نهم از جامعیت لازم برخوردارند؟
 • خبرهای گزارش پخش شده دارای چه ارزش خبری می باشد؟
 • جند درصد از خبرها معطوف به شهرستانها و فعالیتهای انتخاباتی در آنجا بوده می باشد؟
 • اخبار انتخاباتی چه موضوعاتی را در بر می­گیرد؟
 • چه عناصر خبری بیشتر در اخبار تکرار شده می باشد؟
 • عمده منابع خبری در اخبار پخش شده در این مدت مد نظر در پنج شبکه 1،2، 3، 5 (تهران) و 6 (شبکه خبر) کدام­اند؟
 • آیا مصاحبه های پخش شده در خصوص انتخابات بیشتر مردمی بود یا مسئولین؟
 • در اخبار انتخاباتی پخش شده چه تعداد مصاحبه، جه تعداد خبر و چه تعداد گزارش بوده می باشد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان