دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

–  سیر تحول تبلیغات سیاسی:

از دید “پیتمن”، احزاب رقیب، نمایندگان سیاسی و انتخابات ادواری، عناصر اجتناب ناپذیر یک جامعه مشارکتی هستند. مشارکت مستقیم مردم و کنترل بر محل­های بلاواسطه همراه با رقابت احزاب و گروه­های همسو در امور حکومتی می­توانند اصول دموکراسی را به واقع بینانه ترین صورت ممکن تعمیم دهند؛ پس حق تصمیم­گیری فرد در سطح محلی و مهمتر از آن برخورداری از فرصت مشارکت گسترده در عرصه هایی مانند کار، بافت های سیاسی ملی را به شدت تغییر خواهد داد. اگر به این امر باور داشته باشیم که مشارکت یعنی مداخله آگاهانه بشر ها و حق آنها در تعیین سرنوشت خویش و اگر معتقد باشیم که با وجود نابرابری در ثروت، قدرت سیاسی، فرصت ها و درآمد، مشارکت واقعی بشر ها افسانه­ای بیش نخواهد بود، به لزوم فعالیت احزاب رقیب و وجود شوراهای قدرتمند مردمی در سطوح ملی و محلی انتخابات ادواری در تعیین نمایندگان مجلس و حق تصمیم­گیری افراد در عرصه مناسبات کاری، اجتماعی و فرهنگی واقف خواهیم گردید و به اهمیت کوچکتر شدن واحدهای تصمیم گیرنده در سطح ملی پی خواهیم برد.

پیشرفت­های چند دهه اخیر در زمینه تبلیغات سیاسی و گسترش وسیع آنها در کشورهای مختلف جهان، سبب شده­اند که بعضی از صاحب­نظران جامعه شناسی و علوم سیاسی، آن را به عنوان یک پدیده جدید و یک نیروی بزرگ سیاسی بنگرند و حتی قرن بیستم را قرن تبلیغات بنامند. اگر تبلیغات سیاسی را از لحاظ تاریخی مطالعه کنیم، ملاحظه می­نماییم که تبلیغات از زمان­های قدیم توجه فرمانروایان را به خود مشغول داشته و در دوره های مختلف، به اشکال گوناگون مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

البته نباید از نظر دور داشت که تأثیر تبلیغات در جلب معتقدات عمومی، در قرن بیستم، در فاصله دو جنگ جهانی، بیش از پیش عیان گردید و در کشورهای اروپایی مخصوصاً در اتحاد جماهیر شوروی و آلمان هیتلری، پیشرفت بسیار نمود و حداکثر بهره گیری از آن به اقدام آمد. پیشرفت تکنیک های تبلیغاتی در دو کشور مذکور، سبب گردید که تبلیغات بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز بر اساس تجربیات آنها پایه گذاری شوند و امروز هم نظام های تبلیغاتی را با مقایسه دو نمونه تبلیغ مذکور، مورد مطالعه و مطالعه قرار می­دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید