دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

مصاحبه:

مصاحبه یکی از انواع خبرگیری مستقیم می باشد که به وسیله آن عقاید و افکار شخصیت های مهم جامعه، یا نظرهای مردم عادی کوچه و بازار را درمورد موضوعات مختلف به ویژه مسائل روز به دست می­آورند. مصاحبه گاهی نیز برای گرفتن اطلاعات خاصی می باشد که در اختیار شخصیت طرف مصاحبه قرار دارد و خبرنگار با تماس با این شخصیت اطلاعات به دست آمده را در اختیار مردم قرار می­دهد.

مصاحبه یکی از انواع بسیار مهم کسب خبر می باشد که مورد بهره گیری زیاد روزنامه نگاران قرار می­گیرد. “امیل لودویگ”نویسنده معروف می­گوید: “مصاحبه از جالب­ترین و سرگرم کننده­ترین انواع خبرهاست”.

اما دکتر مهدی محسنیان راد در کتاب “روشهای مصاحبه خبری” خود پس از تفسیر چند تعریف به این باور می­رسد که “مصاحبه گزارش و حاصلی می باشد از فراگرد ارتباط میان دو سوی ارتباط به مقصود دست­یابی به واقعیتی که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد. این گزارش ضمن آنکه تحت تأثیر ویژگی­های دو سوی این فراگرد ارتباطی می­باشد احتمالاً از عوامل درون­سازمانی و برون­سازمانی تأثیر می­پذیرد.” (نصراللهی، 1385، 97)

مصاحبه از چند جهت برای بهره گیری کنندگان وسایل ارتباط جمعی جالب می باشد:اول اینکه گفته­های مصاحبه شونده، داستان خبر را زنده­تر جلوه­گر می­سازد که در تلویزیون این امر کاملاً واقعیت پیدا می­کندو بیننده شخص طرف مصاحبه را عیناً می­بیند.

دوم اینکه وقایعی که از زبان یک نفر شخصیت معتبر و معروف اظهار می­گردد، همچنین توضیحات او و نظرات و عقایدش، از اثر قلم یک نویسنده ناشناس بر روی خواننده یا بیننده بیشتر اثر می­گذارد.

و در نهایت اینکه مصاحبه در هر حال برای خوانندگان، شنوندگان و بینندگان مفید و موثر می باشد؛ خواه این گفت و گو برای مطلع کردن مردم از یک واقعه و یا دادن اطلاعات تکمیلی درمورد آن واقعه صورت گرفته باشد، یا خواه برای آشنا کردن آنها با یک شخص و خواه برای سرگرم کردن آنها. تکنیک مصاحبه به دو قسمت آماده کردن مصاحبه و اداره کردن آن تقسیم می گردد که هر کدام به زیر گروه­هایی دیگر تقسیم بندی می شوند.

 انواع مصاحبه: مصاحبه شفاهی و مصاحبه کتبی، مصاحبه گسترده و مصاحبه عمقی، مصاحبه هدایت شده و مصاحبه آزاد، مصاحبه خبری و مصاحبه تفسیری، مصاحبه های مطبوعاتی و رادیویی و تلویزیونی انواع متفاوت مصاحبه هستند.(محسنیان راد، 1371: 20)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان