دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

سئوالات فرعی پژوهش:

 • آیا اخبار پخش شده در سه شبکه تلویزیونی مدنظر در خصوص انتخابات مجلس نهم از جامعیت لازم برخوردارند؟
 • خبرهای گزارش پخش شده دارای چه ارزش خبری می باشد؟
 • جند درصد از خبرها معطوف به شهرستانها و فعالیتهای انتخاباتی در آنجا بوده می باشد؟
 • اخبار انتخاباتی چه موضوعاتی را در بر می­گیرد؟
 • چه عناصر خبری بیشتر در اخبار تکرار شده می باشد؟
 • عمده منابع خبری در اخبار پخش شده در این مدت مد نظر در پنج شبکه 1،2، 3، 5 (تهران) و 6 (شبکه خبر) کدام­اند؟
 • آیا مصاحبه های پخش شده در خصوص انتخابات بیشتر مردمی بود یا مسئولین؟
 • در اخبار انتخاباتی پخش شده چه تعداد مصاحبه، جه تعداد خبر و چه تعداد گزارش بوده می باشد؟
 • آیا بی­طرفی در خصوص جبهه­ها و احزاب در پخش خبر وجود داشته می باشد یا به جبهه­ای زمان بیشتری در پخش خبر اختصاص یافته می باشد؟
 • آیا گزارش های واحد مرکزی خبر در بحث انتخابات محتوایی تر از باشگاه خبرنگاران می باشد؟
 • آیا اختلافات معناداری بین شبکه های خبری مدنظر و نحوه پوشش اخبار آنها در خصوص انتخابات هست؟
 • آیا گزارش های باشگاه خبرنگاران جوان متنوع تر و جذاب تر از واحد مرکزی خبر می باشد؟
 • تنوع ارزشهای خبری در اخبار مورد مطالعه چگونه می باشد؟
 • عمده سبک های خبری بهره گیری شده در خصوص پخش اخبار انتخابات طی این چند ماه چه بوده­اند؟

3-3- تعریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سوالها و یا فرضیه­های پژوهش:

تعریف نظری و عملی متغیرها بخش اصلی پژوهش در روش تحلیل محتوا به شمار می­آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعاریف نظری و عملی متغیرها در این پژوهش به صورت زیر ارائه شده می باشد:

 • مشارکت سیاسی:

در کتاب دایره المعارف علوم اجتماعی نوشته “ساروخانی” دو تعریف از آن ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان