عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8-تعریف واژه های کلیدی

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات از دو واژه اطلاعات و فناوری ترکیب یافته و عبارت می باشد از مجموعه تکنیک ها و ابزارهایی که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری میرساند. این فناوری بر بهینه سازی و پشتیبانی سیستم های فعال با محوریت اطلاعات و دانش تاکید دارد، اضافه براین بر دانش و مهارت بهره گیری از فناوری های جدید نظیر رایانه، اینترنت و سیستم های ارتباط از راه دور به همراه ذخیره سازی، کاربرد و انتقال اطلاعات نیز تاکید می ‌کند (عبادی،1384).

 خودپردازها(ATM)

دستگاه خودپرداز دستگاهی می باشد که بدون نیاز به اپراتور میتواند خدمات واریز و برداشت از حساب های مشتریان، تغییر رمز کارت، اعلام موجودی حساب، انتقال وجه، پرداخت قبوض، صورتحساب های مختصر و بعضی خدمات دیگر را از طریق کارت های بانکی صادر شده انجام  دهد(ساعدی،1390).

پایانه های فروش(POS)

پایانه فروش دستگاهی می باشد که توسط آن مشتریان یک فروشگاه میتوانند بدون پرداخت وجه نقد، مبلغ کالای خریداری شده خود را از حساب خود مستقیما به حساب فروشنده واریز نمایند(ساعدی،1390).

پایانه های شعب(Pin pad)

پایانه های شعب نیز مانند پایانه های فروش بوده و تفاوت آنها در این می باشد که دستگاه Pin pad مستقل از رایانه های تحویلداری شعبه، قابلیت بهره گیری نداشته و به عنوان یکی از دستگاه های جانبی رایانه در بانکداری الکترونیک مورد بهره گیری قرار میگیرند. به تعبیری این دستگاه به دلیل نداشتن مودم مستقلا امکان ارتباط با مرکز سوئیچ بانک را نداشته و از طریق پایانه VAST شعبه به مرکز متصل میشود و پس از خواندن اطلاعات روی کارت، عملیات دریافت و پرداخت بر روی حساب کارت را انجام میدهد (ساعدی،1390).

بانکداری الکترونیکی

عبارت می باشد از فراهم آوردن امکاناتی برای مردم و کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در دریافت و ارائه خدمات بانکی در محل شعبه، همچنین فرایندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با بهره گیری از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هرساعت از شبانه روز (24 ساعت) از طریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند(بانکداری الکترونیک ،1387).

عملکرد بانک ها

مقصود از عملکرد سیستم بانکی در این پژوهش حجم سپرده های مشتریان و حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان و اندازه سود یا زیان بانک ها می باشد و همچنین مقصود از بهبود عملکرد سیستم بانکی در این پژوهش به معنای افزایش حجم سپرده های مشتریان و افزایش حجم تسهیلات پرداختی و افزایش اندازه سود و کاهش اندازه زیان بانک هاست.

به کلیه وجوهی که توسط مردم در بانک سرمایه گذاری میشود را سپرده میگویند(بهمند و بهمنی،1374).

مقصود از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تامین مالی (تسهیلات اعطایی) اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد(رشیدی، نجات،1390).

سود برابر با تفاوت درآمد از هزینه می باشد که با درآمد ارتباط مستقیم و با هزینه ارتباط معکوس دارد. هرگاه اندازه هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان میگویند(جان بزرگی،1391).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری